Cezarego, Wiktora, Konstancjusza 26 lutego, 2020 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Siłownie zewnętrzne

  • Park Północny
  • ul. Środkowa
  • ul. Kręta
  • ul. Dubiskiego
  • ul. Iłłakowiczówny
  • Park 600-lecia
  • ul. Głowackiego
  • ul. Budowlanych