Cezarego, Wiktora, Konstancjusza 26 lutego, 2020 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Aktualności

21.12.2017

Zakończenie projektu

Miejski Zakład Zieleni informuje, że zakończył realizację zadania pn. "Poprawa jakości wód zbiornika Piaski Szczygliczka - przeciwdziałanie sinicom"  dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie polegało m.in. na przeprowadzeniu 12 zabiegów mobilnej aeracji w okresie od marca do października br., przeprowadzeniu biomanipulacji poprzez wpuszczenie do dużego zbiornika szczupaka oraz zakupu chlorku magnezu który ma za zadanie wiązać jon fosforanowy i amonowy.

Całóść zadania wyniosła 157.109,60 zł dofinasowanie w postaci bezwrotnej dotacji na poziomie 93,43% 

5.12.2017

Miejski Zakład Zieleni zaprasza do udziału w procesie składania ofert

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w procesie składania ofert na wykonanie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
1. smycz o szerokości min. 2 cm połączona z płaszczem przeciwdeszczowym w osłonie plastikowej w formie kulki oznakowany według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 1000
2. teczka na dokumenty formatu A4 dwustronnie zadrukowana full kolor, lakierowana odporna na UV według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym. – sztuk 500
3. kalendarz książkowy 2018 format A5 według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 50
4. wykonanie reklamy na autobusie komunikacji miejskiej MZK Ostrów Wielkopolski (dotyczy autobusu dużego, projekt, przygotowanie autobusu, wyklejenie, opłata na rok z góry za ekspozycje reklamy) - projekt wykonany przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – 1 komplet


W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia

Obowiązki oferenta:
Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem powyżej, oznakowanie każdego produktu według uzgodnień z Zamawiającym oraz dostawa na własny koszt we wskazane miejsce przez Zamawiającego,
Z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu Zamawiający wprowadzi do umowy kare umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu  zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin złożenia oferty:
Do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 9.00

Miejsce i sposób złożenia oferty:
W siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Paderewskiego 2-6 lub na adres e-mail: mzz@mzz.com.pl
Oferta musi zawierać dane oferenta, cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz oświadczenie, że oferent zdobył wystarczającą wiedzę aby wykonać przedmiot zamówienia.

Ocena ofert:
Kryterium: cena 100%

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
7 dni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Pan Adam Baranowski  tel. 62 735 43 34

Zatwierdzono przez
Wojciech Białas
Prezes Zarządu MZZ Sp. z o.o.
 

8.11.2017

Modernizacja przelewu na zbiorniku wodnym Piaski Szczygliczka zakończona

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja budowli wodnej, przelewowo-dennej na zbiorniku Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace polegały m.in. na wymianie skorodowanych głównych zasuw w zaporze czołowej zbiornika Piaski Szczygliczka od ul. Limanowskiego.

Zadanie zostało dofinansowane bezzwrotną dotacją w wysokości 62.500,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

27.10.2017

Zakończenie prac na starym cmentarzu

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. informuje, że zakończył pracę w ramach projektu pn "Rewaloryzacja zieleni w obrębie zabytkowego cmentarza w Ostrowie Wielkopolskim" współfinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu .

Prace polegały m.in na pielęgnacji 63 szt. zabytkowych drzew z gatunku lipy, dokonano również nowych nasadzeń.

Na w/w prace pozyskano w formie bezwroztnej dotacji kwotę 39.882,78 zł 

 

25.10.2017

ŚWIĘTO DRZEWA za nami. KONKURS PLASTYCZNY – rozstrzygnięty!

15 października w Parku 600-lecia, w ramach obchodów Święta Drzewa, rozdano blisko 3,5 tys. sadzonek drzew, a także setki cebulek kwiatów. Była to inauguracja XV edycji międzynarodowej akcji sadzenia drzew, do której po raz trzeci przyłączyło się Miasto Ostrów Wielkopolski. W parku posadzono też kolejne drzewa. Święto Drzewa to impreza, podczas której Miasto, we współpracy z Nadleśnictwem Antonin, zachęca wszystkich mieszkańców do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska.

Podczas imprezy propagowano drugą już edycję ekologicznej akcji edukacyjnej „Ostrów smogowi mówi NIE!”, w ramach której zorganizowano konkurs plastyczny. Celem konkursu było uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji. Na konkurs nadesłano 260 prac plastycznych w kategoriach szkoła podstawowa I-III, IV-VII.


PODSUMOWANIE KONKURSU


Kategoria wiekowa: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

WYRÓŻNIENIA dla:
- KAMILA ROJEK – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
- EWA SZPERA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II
III MIEJSCE – MARIA LISIAK – klasa I, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
II MIEJSCE – WIKTORIA ŚMIGIEL – klasa II, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
I MIEJSCE – KACPER HĘĆKA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja

Kategoria wiekowa: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII

WYRÓŻNIENIA dla:
- JULIA KACZMAREK – klasa IV, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
- IGA MAZUREK – klasa VII, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
III MIEJSCE – EWA HĄDZLIK – klasa V, Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygockim
II MIEJSCE – LAURA PAŁASZ – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stefana Rowińskiego
I MIEJSCE – AGATA SAMPIR – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Rataja*


*Praca AGATY SAMPIR została dodatkowo wyróżniona i ukaże się na pocztówce, wydanej w ramach kampanii społecznej „Ostrów smogowi mówi NIE”!

Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać dziewięć indywidualnych nagród pocieszenia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz jedną nagrodę specjalną dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci biorące udział w konkursie: OLIWIA NIEMIEC, LENA FISCHER, NIKODEM JARYCH, NIKODEM POKORSKI, MICHAŁ LUKAS, JAN KONIECZNY, KAMIL GALICKI, BARTOSZ BEDNAREK oraz PATRYCJA JAROSIK.


Konkurs został wsparty przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


Zarząd Miejskiego Zakładu Zieleni serdecznie gratuluje wszystkim laureatom i życzy dalszych sukcesów!