Adolfa, Tymona, Pafnucego 21 kwietnia, 2019 23:59:59
Ostrów Wielkopolski

Aktualności

5.02.2018

Zagłosuj na stację zabaw dla Ostrowa - etap II

Rozpocząl się II etap konkursu pn. „Powietrze bez śmieci”, który ogłoszony został w ramach kampanii edukacyjnej „Rodzice i dzieci, Powietrze bez śmieci” prowadzonej przez Fundację PGNiG S.A. im. Ignacego Łukaszewicza. Nagrodą dla 5. zwycięskich  gmin jest wybudowanie Naukowej Stacji Zabaw. Ostrów wytypował lokalizację takiej stacji w Parku Północnym przy ul. Konopnickiej.

Głosować można na stronie www.powietrzebezsmieci.pl

Tu wyszukujemy Ostrów, wpisujemy swój e-mail, odpowiadamy na krótkie pytanie i gotowe. Do głosowania zachęca także Uczniowska Szkolna Telewizja TVSP1 wraz z prezydent miasta Beatą Klimek.

ZOBACZ FILM

Głosowanie podzielone zostało na 5 etapów. W każdym z nich wyłoniona zostanie jedna gmina, która zdobędzie najwięcej głosów. Wszystkie gminy mają równe szanse - podstawą wyboru zwycięzcy jest liczba głosów internautów oddana na daną lokalizację w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Po wejściu na stronę, najpierw trzeba obejrzeć krótki filmik, na podstawie którego zostanie zadane pytanie weryfikujące prawidłowe oddanie głosu.

II etap głosowania rozpoczął się 1 lutego i potrwa do 8 lutego.

Jak głosować? Zasady są proste - głosowanie odbywać się będzie drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na stronę www.powietrzebezsmieci.pl. Każdy chętny, po wejściu na stronę projektu, najpierw będzie musiał obejrzeć krótki filmik, na podstawie którego zostanie zadane pytanie weryfikujące prawidłowe oddanie głosu.

Szczegóły na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

6.01.2018

Wieczorek karnawałowy w Restauracji Plażowej

Restauracja Plażowa organizuje zabawę karnawałowo - walentynkową. Nie zwlekaj z decyzją, zapisz się już dziś! Ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy!

 

21.12.2017

Zakończenie projektu

Miejski Zakład Zieleni informuje, że zakończył realizację zadania pn. "Poprawa jakości wód zbiornika Piaski Szczygliczka - przeciwdziałanie sinicom"  dofinasowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zadanie polegało m.in. na przeprowadzeniu 12 zabiegów mobilnej aeracji w okresie od marca do października br., przeprowadzeniu biomanipulacji poprzez wpuszczenie do dużego zbiornika szczupaka oraz zakupu chlorku magnezu który ma za zadanie wiązać jon fosforanowy i amonowy.

Całóść zadania wyniosła 157.109,60 zł dofinasowanie w postaci bezwrotnej dotacji na poziomie 93,43% 

5.12.2017

Miejski Zakład Zieleni zaprasza do udziału w procesie składania ofert

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w procesie składania ofert na wykonanie:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:
1. smycz o szerokości min. 2 cm połączona z płaszczem przeciwdeszczowym w osłonie plastikowej w formie kulki oznakowany według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 1000
2. teczka na dokumenty formatu A4 dwustronnie zadrukowana full kolor, lakierowana odporna na UV według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym. – sztuk 500
3. kalendarz książkowy 2018 format A5 według projektu wykonanego przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – sztuk 50
4. wykonanie reklamy na autobusie komunikacji miejskiej MZK Ostrów Wielkopolski (dotyczy autobusu dużego, projekt, przygotowanie autobusu, wyklejenie, opłata na rok z góry za ekspozycje reklamy) - projekt wykonany przez oferenta w uzgodnieniu z Zamawiającym – 1 komplet


W cenie należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia

Obowiązki oferenta:
Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem powyżej, oznakowanie każdego produktu według uzgodnień z Zamawiającym oraz dostawa na własny koszt we wskazane miejsce przez Zamawiającego,
Z uwagi na krótki czas realizacji zamówienia w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu Zamawiający wprowadzi do umowy kare umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu  zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Termin złożenia oferty:
Do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 9.00

Miejsce i sposób złożenia oferty:
W siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ul. Paderewskiego 2-6 lub na adres e-mail: mzz@mzz.com.pl
Oferta musi zawierać dane oferenta, cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz oświadczenie, że oferent zdobył wystarczającą wiedzę aby wykonać przedmiot zamówienia.

Ocena ofert:
Kryterium: cena 100%

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
7 dni od podpisania umowy

Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Pan Adam Baranowski  tel. 62 735 43 34

Zatwierdzono przez
Wojciech Białas
Prezes Zarządu MZZ Sp. z o.o.
 

8.11.2017

Modernizacja przelewu na zbiorniku wodnym Piaski Szczygliczka zakończona

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Modernizacja budowli wodnej, przelewowo-dennej na zbiorniku Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.

Prace polegały m.in. na wymianie skorodowanych głównych zasuw w zaporze czołowej zbiornika Piaski Szczygliczka od ul. Limanowskiego.

Zadanie zostało dofinansowane bezzwrotną dotacją w wysokości 62.500,00 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu